LEZINGEN, PRESENTATIES, PUBLICATIES, CURSUSSEN

Laat je inspireren en leef spiritueel is de boodschap die ik wil overbrengen in mijn lezingen, presentaties, publicaties en cursussen. Het is  steeds weer een spannende gebeurtenis om onze drukke leefwereld in aanraking te brengen met een heel andere kijk op leven en denken. Eeuwenoude bronnen vertellen ons van grote spirituele leiders. Maar niet alleen zij, ook hedendaagse spirituele leiders vertellen hun verhaal. Monastieke en hedendaagse spirituele leiders hebben gemeen dat zij ons meenemen op hun reis door hun leven dat zinvol wordt en betekenis krijgt als zij een bron ontdekken die niet opdroogt en niet van deze wereld is. Wat waren hun levensvragen? Wat zijn onze levensvragen? Wie en wat inspireerde hen? Wie en wat inspireert ons? Het zijn vragen van zolang de mensheid al bestaat. Het zijn ook onze vragen en dilemma's. In mijn bijdrage kijken we terug in de historie vanuit de actualiteit van vandaag-de-dag. Het is de vertaling van de weg die wij lopen en leven. 

TARIEVEN

Offerte op maat

SPIRITUEEL LEVEN

Spiritueel leven is vaak sluimerend aanwezig op de achtergrond als een stille kracht, een bezieling, een oriëntatie. Maar het kan zich ook aan je opdringen in je bewustzijn dat je zo beinvloedt dat er een heilig moeten ontstaat om je leven te doordenken over de vraag of je het leven een andere vorm moet geven. Daarmee is de aanzet tot een spirituele zoektocht gegeven. De zoektocht leidt je naar de diepste kern van je bestaan, de verhouding van jou tot het Absolute, de Ongeziene, de Ongekende. De zoektocht leidt je naar oeroude spirituele bronnen en antwoorden. Je merkt dat je niet de enige bent die op zoek is geweest naar de zin en betekenis van het leven. Je maakt een keus om radicaal anders te gaan leven door doelen te stellen die zin en betekenis hebben. Je doelen zijn een geborgd in jouw existentiële zienswijze op leven. 


MONASTIEKE SPIRITUELE LEIDERS

Het joods-christelijk denken is de basis van de Europese cultuur. De kerk en kloosters hebben daar een grote rol in gespeeld. Betekent dit nu dat hun rol is uitgespeeld? Integendeel , het is nog steeds zeer actueel. Gelukkig zijn hun bronnen bewaard gebleven en voor iedereen toegankelijke. Monastieke spirituele leiders die in het oog springen zijn: Benedictus van Nursia, Augustinus van Hippo, Franciscus van Assisi, Hildegard van Bingen, Lisette van Lisieux, Bernardus van Clairvaux, Ignatius van Loyola, de Woestijnvaders, Meister Eckhart en vele anderen. Zij staan met elkaar in een lange traditie naar het zoeken van zin en betekenis van het leven. De worsteling in hun leven mondde uit in de erkenning van een God, de Algoede Schepper van hemel en aarde. In hun samenleving vonden zij niet de ruimte die nodig was om dichtbij God te leven. Zij vonden dat wel in de stilte, eenzaamheid, het klooster, de woestijn. Weg uit de samenleving om zich volkomen te richten op een leven met Hem en thuis te komen bij jezelf.

HEDENDAAGSE SPIRITUELE LEIDERS

De vraag naar zin en betekenis is een uitdrukking van een menselijk verlangen ernaar. Onze leefwereld verandert in een snel tempo. Veel mensen ervaren verlies van zin en betekenis. Is dit het nu? Is er niet meer? Spirituele centra schieten als paddestoelen uit de grond om te voorzien in de behoefte aan een diepere existentiële zingeving en betekenis. Enkele namen van hedendaagse spirituele leiders. Dag Hammarskjold, Henri Nouwen, Anselm Grun, Notker Wof, Thomas Keating, Dom Marcellin, Frere Roger, Dietrich Bonhoeffer, Erik Borgman, Wil Derkse en vele anderen. De tijd van de kloosters ligt achter ons. Terugtrekken uit de samenleving is vrijwel niet meer mogelijk. Waar is dan nog zin en betekenis te vinden? Hoe kun je nu dichtbij God leven? De hedendaagse spirituele leiders sluiten in hun werk aan bij opvattingen van de monastieke spirituele leiders en brengen die in relatie met het leven dat mensen nu leiden.