voorgaan in vieringen

Tenzij anders afgesproken houd ik mij aan het Bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. De viering staat in het teken van ons pelgrim zijn. Wij zijn mensen onderweg. We komen ergens vandaan en zijn onderweg naar de Eeuwige. Wat we onderweg meemaken of hebben meegemaakt is een vast onderdeel van de preek. Als het onderwerp het toelaat maak ik graag gebruik van beeldmateriaal zoals foto's, dia's, you-tube filmpjes.


Verzoeken om voor te gaan in vieringen dienen ruim van tevoren via mijn mailadres kenbaar gemaakt te worden.

Tarief: volgens PKN-richtlijnen.