COACHEN

Een spiritueel zoekproces is een dynamisch proces van formuleren van vragen en zoeken naar bronnen die mogelijk zienswijzen aanreiken om over na te denken. Reflecteren op wat je bezig houdt, waarmee je bezig bent en zienswijzen is onderdeel van de zoektocht. Een partner op je tocht die met je meeloopt - letterlijk !! - is een goede manier om op koers te blijven. Coaching die ik aanbiedt is een vorm van geestelijke begeleiding. Het bestaat uit een gratis kennismakingsgesprek en mogelijk intake, afspraken over wat je van de coaching mag verwachten, het proces, leefstijl ontwikkeling en contactmomenten.


WORKSHOP LECTIO DIVINA

Onderdeel van de coaching is het lezen van teksten uit de Bijbel. Ik gebruik daarvoor twee methodes. Dat zijn de Lectio Divina en de SIFT methode. De Lectio Divina is een eeuwenoude methode die ontstaan is in de monastieke wereld. Het doel van is niet om de tekst rationeel te begrijpen maar te ervaren wat de tekst met je doet. De SIFT - (sensing,intuition,feeling and thinking) methode is bedacht in Engeland. SIFT staat voor de verschillende psychologische profielen van mensen. De methode heeft als doel de teksten zo te lezen dat zij aansluiten bij jouw psychologisch profiel.


WORKSHOP 'HEM ACHTERNA'

In deze workshop maken we kennis met Ignatius van Loyola die op zijn ziekbed een methode ontwikkelde om op zoek te gaan naar God. Mensen die zijn oefeningen doen, krijgen daarmee de mogelijkheid God te ontmoeten. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Wat weten we over God en over onszelf? Waar komen we God tegen in onze wereld? Hoe ervaar je God als nabij zijn? Hoe treed ik in contact met iemand, die niet als ik gebonden is aan tijd en plaats? Hoe is zijn naam, wat is zijn gezicht? Wat gebeurt er met je als je God ontmoet? In deze interactieve workshop maken we kennis met deze methode door samen teksten te lezen en te bidden.

WORKSHOP 'DE STILTE ERVAREN'

Stil zijn en worden is zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt. Probeer maar eens stil te worden en je staat verrast hoeveel geluid er dan nog is! Stilte is een levensvoorwaarde. We kunnen niet zonder. Maar ons haastige levensritme biedt vaak weinig gelegenheid om echt stil te worden. In deze workshop maken we kennis met een aantal stilte momenten in het leven van mensen en wat dit met hen doet. We sluiten af met een stilte oefening.


WORKSHOP 'OMGAAN MET LEVENSVRAGEN VOOR OUDEREN'

Vrijwilligers die hulp en zorg bieden aan ouderen krijgen regelmatig te maken met mensen die zichzelf vragen stellen over de zin van hun leven. Soms doen ze dat heel direct maar vaak zijn de levensvragen 'verpakt' in opmerkingen of gedrag. Het omgaan met levensvragen, ook wel zinvragen genoemd, kan soms lastig zijn. Deze workshop is een introductie op een training van vier dagdelen. Er zit enige tijd tussen de dagdelen om de deelnemers gelegenheid te geven om met het thema aan de slag te gaan en de bevindingen te bespreken op de volgende bijeenkomst. Er is ruim voldoende gelegenheid en ruimte voor het onderling uitwisselen van ervaringen.


TARIEVEN

Gratis intake gesprek. Offerte op maat.